Hulp aanvragen ?Ik zoek een toffe job!
Dienstenbrigade
Marktplein 30
3590 Diepenbeek

011/42.62.18
info@dienstenbrigade.be

Erkenning nr. 01032
Personeelsinfo

 

Wij mochten hier aan meewerken!

Bekijk zeker even deze link: www.iktoonrespect.be

 

 

CORONA UPDATE

10 juni 2020


Corona virus - tips voor klanten - 10 juni 2020
8 april 2020

Bijkomende officiële richtlijnen ontvangen van de Vlaamse overheid.

  1. Een werknemer mag onder geen enkel beding werken bij een (vermoedelijk) besmet persoon. De gebruiker informeert de dienstencheque-onderneming zo snel mogelijk indien een dergelijke situatie zich voordoet.
  2. Indien de melding minder dan 48 u vóór de geplande dienstencheque-activiteit plaatsvindt, verwittigt de gebruiker de dienstencheque-onderneming. Bij ontstentenis aan een werk-alternatief voor de werknemer, gelden de contractuele afspraken tussen de dienstencheque-onderneming en de gebruiker.
  3. De gebruiker organiseert mede een veilige werkplek als volgt:
  • De gebruiker voorziet een mogelijkheid om de handen te wassen, een propere handdoek, een desinfecterend middel (bv. javel 10 X verdund met water) en uiteraard alle poetsmateriaal en producten.
  • De gebruiker zorgt dat de werkplek – daar waar mogelijk, doch maximaal - zeer goed verlucht wordt, best vooraleer de werknemer zelfs aankomt. Indien er mechanische ventilatie voorzien is, wordt deze maximaal gebruikt.
  • Bij het poetsen vermijdt de gebruiker contact met de werknemer. Indien de woning het toelaat bevindt de gebruiker zich in een afzonderlijke ruimte tijdens het werk. Indien dat niet mogelijk is wordt de maximaal haalbare afstand gerespecteerd. Indien een afstand van minimaal 1,5 meter niet haalbaar is mag er niet gewerkt worden.
  • De dienstencheques worden op voorhand klaargelegd om persoonlijk contact te vermijden. Het is absoluut aan te bevelen van elektronische dienstencheques gebruik te maken.

 

 

 

3 april 2020

Beste klant,

Waar gezonde huishoudhulpen bij gezinnen zonder ziektesymptomen terecht kunnen, kunnen wij onze huishoudhulp- en strijkdienstverlening voorzichtig en met strikte veiligheidsmaatregelen terug opstarten vanaf maandag 6/4.  Als klant werd u normaal gecontacteerd over de specifieke werksituatie van uw huishoudhulp. Indien u twijfelt wat er voor u juist voorzien is, gelieve dan contact op te nemen met het kantoor (011/426218 of info@dienstenbrigade.be)

Volgende maatregelen moeten zeker gerespecteerd worden tijdens de dienstverlening :

- de klant zegt de dienstverlening af wanneer er zich iemand met ziektesymptomen in de woning bevindt ;

- de klant bevindt zich in een andere ruimte dan de huishoudhulp ; kruist men elkaar, dan wordt de nodige afstand in acht genomen (min 1,5m) ;

- de klant zorgt dat de te poetsen ruimtes goed verlucht zijn ;

- zowel klant als huishoudhulp respecteren de hygiënevoorschriften, in het bijzonder het zorgvuldig handen wassen en afdrogen met papier of met een aparte schone handdoek voor de huishoudhulp.  Handschoenen en zeep moeten voorhanden zijn.

Wij willen benadrukken dat de dienstverlening terug zal stopgezet worden indien deze voorschriften niet in acht genomen worden.

Wij danken u alvast voor uw begrip.

Met vriendelijke groeten,

uw team Dienstenbrigade

 

 

20 maart 2020

Beste klant,

alle activiteiten van Dienstenbrigade zullen tijdelijk stopgezet worden gedurende de komende twee weken, i.e. vanaf 23/3 tot en met 5/4 alvast.

Deze beslissing is genomen met het oog op eenieders veiligheid en welzijn. Wij worden hierin ook gesteund door de overheid (RVA) die de mogelijkheid voorziet om voor de huishoudhulpen een uitkering wegens tijdelijke werkloosheid te bekomen tijdens deze periode.

Door deze beslissing vervallen alle voorheen reeds gemaakte werkafspraken (vervangingen etc..) voor de komende twee weken. Eventueel wordt deze periode nog verlengd.

Wij hopen op uw begrip in deze situatie.  Bij vragen of opmerkingen kan u terecht in het kantoor, telefonisch (011/426218) of per e-mail (info@dienstenbrigade.be).

Met vriendelijke groeten,

uw Dienstenbrigade team

 

Welkom bij de dienstenbrigade

Hulp in het huishouden nodig? Wij staan paraat!

Al 15 jaar ondertussen!

OP WERKDAGEN GEOPEND VAN 9U tot 17U.

 

Overschakelen naar elektronische dienstencheques? Klik snel op de link onderaan deze pagina!

 

Op zoek naar werk in een toffe sfeer? klik dan zeker hier eens!

 

Toffe collega's gezocht

Onze brigade bestaat uit professionele krachten, en wij zijn steeds op zoek naar nieuwe toffe medewerkers. Interesse? Laat hier je (beperkte) CV achter en wij contacteren je zo snel mogelijk.
 

Belangrijk!

Vanaf 25 mei 2018 treedt de "Algemene Verordening Gegevensbescherming", beter bekend onder de naam GDPR (General Data Protection Regulation), in werking. Deze nieuwe Europese wetgeving heeft als doel de Europese burgers meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens, waar wij ten volle achter staan.

Naar aanleiding van de inwerkingtreding van deze nieuwe regels heeft Dienstenbrigade een nieuwe versie van haar Privacyverklaring uitgewerkt. (Dienstenbrigade is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar werknemers, klanten, kandidaten, alsook andere relaties van essentieel belang is.) In deze Privacyverklaring vindt u alle nuttige informatie over uw rechten, welke persoonsgegevens we precies verwerken en de manier waarop we uw gegevens verwerken.

Onze privacyverklaring kan u hier consulteren

 

Wij zijn een Inclusieve Onderneming:

 In de loop van de maand juni 2019 ontvingen in heel Vlaanderen 995 inclusieve ondernemingen, waaronder ook Dienstenbrigade,  een ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming 2019’. Dat bewijst dat ze concreet bijgedragen hebben aan de arbeidsinschakeling van mensen met potentieel op de arbeidsmarkt - hoe divers ook - en zo ook rechtstreeks meewerken aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals) van de VN.

De Werkplekarchitecten benoemen opnieuw 995 bedrijven tot ‘Inclusieve Onderneming’ 2019 ; deze Vlaamse en Brusselse bedrijven spanden zich het voorbije jaar in om inclusief te ondernemen met ondersteuning van een Werkplekarchitect (ondersteunende organisaties zoals in ons geval Alternatief, Stebo, voor job- en taalcoaching). 
 
Vlaanderen streeft naar een werkzaamheidsgraad van 76% in 2020. Dat doel ligt enkel binnen bereik als ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hun talenten kunnen inzetten. Om daartoe in staat te zijn - en zo deels mee de huidige spanningen op de arbeidsmarkt te verminderen - hebben ze nood aan:
 
• een intensieve en specifieke begeleiding die de Werkplekarchitecten hen kunnen bieden;
• werkgevers die hun werkvloer voor deze ondersteuning openstellen.

Wij zullen ons blijvend inzetten voor deze doelstellingen !

 

  • inclusieve onderneming

Download deze documenten: